SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 zrzeszone Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne kanały dostępu oraz 4000 bezprowizyjnych bankomatów. (www.sgb.pl)

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest także Uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB).

System Ochrony SGB ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilnych podstaw rozwoju wszystkich Uczestników IPS-SGB, w szczególności poprzez realizację celu określonego w umowie tj. zapewnienie płynności i wypłacalności każdego Uczestnika, na zasadach określonych w Ustawie i w Umowie Systemu Ochrony.
 
A ponadto:

 

Przynależność do Systemu Ochrony ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości Uczestników ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close