SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne kanały dostępu oraz 4000 bezprowizyjnych bankomatów. (www.sgb.pl)

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest także Uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB).

System Ochrony SGB ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilnych podstaw rozwoju wszystkich Uczestników IPS-SGB, w szczególności poprzez realizację celu określonego w umowie tj. zapewnienie płynności i wypłacalności każdego Uczestnika, na zasadach określonych w Ustawie i w Umowie Systemu Ochrony.

A ponadto:

Przynależność do Systemu Ochrony ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości Uczestników ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji