SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

 1. Przeznaczenie:
  • własne potrzeby konsumpcyjne klienta
 2. Wysokość kwoty kredytu:
  • minimalna kwota: 500,00 zł;
  • maksymalna kwota wynosi nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy.
 3. Okres kredytowania:
  • od 1 do 60 miesięcy,
  • wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.
 4. Warunki otrzymania:
  • o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta;
  • w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, weryfikacji podlega historia ROR klienta z innego banku, sporządzona za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniająca minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;
 5. Oprocentowanie:
  • zmienne
 6. Prowizja
  • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostępnienia kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu;
  • prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej wyłącznie w ciężar ROR;
 7. Forma i sposób spłaty kapitału:
  • w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej,
  • możliwość wcześniejszej spłaty w ratach – limit kroczący.
 8. Forma i sposób spłaty odsetek:
  • miesięcznie – ostatniego dnia każdego miesiąca;
  • w przypadku braku dostępnych środków na ROR, odsetki zostaną pobrane w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR.
 9. Zawieszenie spłaty kapitału i/lub odsetek:
  • nie ma zastosowania.
 10. Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:
  • każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
 11. Skutki wcześniejszej spłaty:
  • kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości wykorzystanej kwoty kredytu w terminie wcześniejszym, ale jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
  • za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walutKursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 zrzeszone Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close