SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

 1. Przeznaczenie:
  • własne potrzeby konsumpcyjne klienta
 2. Wysokość kwoty kredytu:
  • minimalna kwota: 500,00 zł;
  • maksymalna kwota wynosi nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy.
 3. Okres kredytowania:
  • od 1 do 60 miesięcy,
  • wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.
 4. Warunki otrzymania:
  • o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta;
  • w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, weryfikacji podlega historia ROR klienta z innego banku, sporządzona za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniająca minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;
 5. Oprocentowanie:
  • zmienne
 6. Prowizja
  • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostępnienia kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu;
  • prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej wyłącznie w ciężar ROR;
 7. Forma i sposób spłaty kapitału:
  • w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej,
  • możliwość wcześniejszej spłaty w ratach – limit kroczący.
 8. Forma i sposób spłaty odsetek:
  • miesięcznie – ostatniego dnia każdego miesiąca;
  • w przypadku braku dostępnych środków na ROR, odsetki zostaną pobrane w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR.
 9. Zawieszenie spłaty kapitału i/lub odsetek:
  • nie ma zastosowania.
 10. Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:
  • każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
 11. Skutki wcześniejszej spłaty:
  • kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości wykorzystanej kwoty kredytu w terminie wcześniejszym, ale jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
  • za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

Oferty i promocje

Kursy walut

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji