SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku, działając na obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” , dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o rachunku VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności, a wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzającej wymienione rozwiązania.

Realizując postanowienia Ustawy, Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych (PLN) Bank otworzy rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty rachunek VAT nie będzie otwierany.

Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN). Rachunek VAT będzie służył
do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych
w
Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć
do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane
za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.

Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu.
Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.

Do każdego rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego musi zostać otwarty
co najmniej jeden rachunek VAT. W związku z tym Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden, czy wiele rachunków rozliczeniowych.
W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych rachunek VAT będzie powiązany
z wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych.

Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym Banku.

Miło nam poinformować, że działając na mocy ustawy, Bank założył dla Państwa rachunek VAT. Dla klientów posiadających bankowość elektroniczną numer rachunku będzie dostępny w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku. Natomiast dla klientów nie korzystających z systemu bankowości elektronicznej w placówkach Banku.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 196 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji