SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku, działając na obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” , dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o rachunku VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności, a wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzającej wymienione rozwiązania.

Realizując postanowienia Ustawy, Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych (PLN) Bank otworzy rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty rachunek VAT nie będzie otwierany.

Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN). Rachunek VAT będzie służył
do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych
w
Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć
do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane
za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.

Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu.
Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.

Do każdego rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego musi zostać otwarty
co najmniej jeden rachunek VAT. W związku z tym Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden, czy wiele rachunków rozliczeniowych.
W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych rachunek VAT będzie powiązany
z wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych.

Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym Banku.

Miło nam poinformować, że działając na mocy ustawy, Bank założył dla Państwa rachunek VAT. Dla klientów posiadających bankowość elektroniczną numer rachunku będzie dostępny w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku. Natomiast dla klientów nie korzystających z systemu bankowości elektronicznej w placówkach Banku.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walutKursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 zrzeszone Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close