SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Brak ofert pracy

NABÓR NA STANOWISKO KASJER

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DZIAŁDOWIE z/s w LIDZBARKU

Miejsce Pracy Lidzbark – umowa na zastępstwo

Referent ds. obsługi klienta

(miejsce pracy – Lidzbark/pełny etat)

 Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało: 

wykonywanie czynności kasjerskich,

kompleksowa obsługa klientów,

sprzedaż produktów bankowych,

pozyskiwanie nowych klientów i budowanie długofalowych relacji z klientem,

kreowanie pozytywnego wizerunku Banku,

Nasze wymagania:

wykształcenie wyższe,

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

zdolność analitycznego myślenia,

umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu a także współpracy w zespole,

odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, rzetelność,

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i prawo jazdy kat. B.

W zamian oferujemy:

warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

stałe godziny pracy,

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleń.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać osobiście w siedzibie centrali Banku w Lidzbarku lub przesyłać do dnia 24.02.2023 r. na adres:

Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku

Ul. Nowy Rynek 18

13-230 Lidzbark

z dopiskiem „PRACA”

lub na e-mail: centrala@bsdzialdowo.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Szanowni Państwo,

w celu wzięcia udziału w rekrutacji na oferowane wolne stanowisko konieczne jest podanie przez Państwa danych osobowych. W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s Lidzbarku przy ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Jeśli chcą Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku, 13-230 Lidzbark;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bsdzialdowo.pl, lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku, ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia  26 czerwca 1974 r. Administrator będzie przetwarzał tylko te dane osobowe, które zamieści Pani/Pan w CV lub liście motywacyjnym, czyli w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu), posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie do dwóch miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w okresie do 1 roku lub do chwili wycofania zgody;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) zakres żądanych danych wynika z przepisów prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakże odmowa ich wskazania uniemożliwi zgodny z przepisami prawa udział i przebieg procesu rekrutacji;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 196 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji